Zapraszamy do konkursu


Zapraszamy do konkursu ofert mających na celu zbycie udziałów w spółce pod firmą Świdnicka Development sp. z o.o., na rzecz której w księgach wieczystych o numerach WR1K/00092986/6 oraz WR1K/00095235/8 zostały ujawnione roszczenia o nabycie nieruchomości zlokalizowanej w świetnej lokalizacji we Wrocławiu przy ul. Świdnickiej 17-19.

Oferty prosimy kierować na adres mailowy: ofertyswidnicka@gmail.com


Do wglądu załączamy postanowienia sądu.

We invite you to the tender


We invite you to the tender for the sale of shares in the company Świdnicka Development sp. z o. o. For which in the land and mortgage registers WR1K / 00092986/6 and WR1K / 00095235/8 the claims for the purchase of the real estate property located in Wrocław at Świdnicka street 17-19 are registered.
Location is excellent.

Please send your offer to the following e-mail address: ofertyswidnicka@gmail.com


Enclosed you will find the suitable court decision.